زکات دانش، آموزش به کسانی که شایسته آنندو عمل به آن است.

 • بازار مركزي و موزه نادر
 • آرامگاه فردوسي و هارونيه
 • امامزاده ياسر ناصر بازار بعثت طرقبه
 • تور نيشابور 8 صبح پارک كوهسنگي (10:00)
 • خواجه اباصلت و خواجه مراد
 • بازار هفده شهریور
 • بازار وصال والماس شرق و سرزمين عجايب
 • باغ وحش و پارک جنگلی وکیل آباد
 • مجتمع تجاری زيست خاور
 • بازار خیام و بین الملل
 • ساعت 15 الی 16:30
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • ساعت 17 الی 18:30
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان

پیشخوان روزنامه

حرم مطهرامام رضا(ع)

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی