جهت رفاه حال زائرین محترم سرویس سواری با خدمات ویژه(تاکسی بیسیم ۱۸۰۰ بدون دریافت مبلغ ورودی)در مجاورت هتل جنب پارک کودک آماده ارائه خدمت می باشد.

جهت رفاه حال زائرین محترم سرویس سواری با خدمات ویژه(تاکسی بیسیم ۱۸۰۰ بدون دریافت مبلغ ورودی)در مجاورت هتل جنب پارک کودک آماده ارائه خدمت می باشد.